top of page

Lancashire Heeler

Lancashire heeler er en arbeidende gjeterhund, og har derfor beholdt mange av de egenskaper gjeterhunder er kjent for. Den er lettlært (på godt og vondt), våken og arbeidssom, og egner seg derfor til mange ulike hundesporter. Den er veldig rask i reaksjoner og bevegelser,- noe som kan være både en styrke og en utfordring under innlæring av atferder. Heeleren er veldig førerfokusert og holder seg som regel rundt eieren når den f.eks går løs utendørs.
Gjeterhunder har også noen egenskaper som vi hundeeiere kanskje ikke setter like stor pris på; den kan blant annet være noe reservert,- spesielt 

overfor fremmede. På grunn av dette, er det veldig viktig at både oppdretter og eier legger ned mye arbeid på god sosialisering og miljøtrening fra valpen er liten og resten av dens liv.
Lancashire heeleren kommer i flere formater både når det gjelder utseende og andre egenskaper; noen er rene arbeidmaskiner, mens andre igjen er mer bedagelig anlagt. De aller fleste befinner seg et eller annet sted mellom disse ytterpunktene.

 

bottom of page